info@migoconsulting.eu +48 732 705 320
  +400 pozyskanych dotacji eksportowych   1 PLN koszt opracowania wniosku   100% rozliczonych projektów dotacyjnych Informujemy, że na pierwszy
Informujemy, że 25 września 2019 r. ogłoszono konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa małopolskiego (Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie
Informujemy, że zaplanowano konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa łódzkiego (Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele