info@migoconsulting.eu +48 732 705 320

 AKTUALNOŚCI

Informujemy, że ogłoszony został konkurs na projekty inwestycyjne realizowane w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony
Informujemy, że ogłoszony został przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkurs na projekty inwestycyjne dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 (Poddziałanie 1.5.1 Rozwój
EXPO_Dubai
Informujemy, że w dniach od 26.02.2021 r. do 29.03.2021 r. organizowany jest kolejny ogólnopolski konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla

 

MIGO Consulting
ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław

Telefon: +48 732 705 320
+48 732 705 321
+48 732 705 322
+48 732 705 323

Email: info@migoconsulting.eu

 

Napisz wiadomość