info@migoconsulting.eu +48 732 705 320

 AKTUALNOŚCI

Informujemy, że zaplanowano konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa łódzkiego (Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele
Informujemy, że zaplanowany został kolejny konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa małopolskiego (Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,
dotacje_na_eksport_wojewodztwo_slaskie
Informujemy, że ogłoszono konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa śląskiego (Działanie 3.5: Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.3:

 

MIGO Consulting
ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław

Telefon: +48 732 705 320
+48 732 705 321
+48 732 705 322
+48 732 705 323

Email: info@migoconsulting.eu

 

Napisz wiadomość