info@migoconsulting.eu +48 732 705 320

 KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dr inż. Łukasz Szczypiński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Baltic International Academy (Ryga, Łotwa). W 2017 r. na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii (problematyka pracy dotyczyła czynników internacjonalizacji MŚP).

Michał Gordziejewski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Filologicznym.

Najważniejsze projekty w karierze:

 • 250 – liczba zrealizowanych i/lub nadzorowanych strategii biznesowych
  (m.in. planów rozwoju eksportu, modeli biznesowych w zakresie internacjonalizacji);
 • 100 – liczba zrealizowanych i/lub nadzorowanych projektów w zakresie wdrożenia działań proeksportowych (m.in. badania rynków, negocjacje handlowe, organizacja wyjazdów na imprezy targowo-wystawiennicze, organizacja spotkań/misji zagranicznych);
 • 200 – liczba opracowanych i/lub nadzorowanych wniosków o dofinansowanie
  w ramach programów unijnych.

 

Najważniejsze projekty w karierze:

 • 100 – liczba zrealizowanych i/lub nadzorowanych strategii eksportowych;
 • 150 – liczba zrealizowanych i/lub nadzorowanych projektów w zakresie wdrożenia działań proeksportowych (m.in. wyszukiwanie i selekcja kontrahentów, badania marketingowe, tworzenie baz danych, organizacja spotkań/misji zagranicznych);
 • 150 – liczba opracowanych i/lub nadzorowanych wniosków o dofinansowanie w ramach programów unijnych.

 

Doświadczenie:

 • od 2014 – MIGO Consulting (Dyrektor Handlowy);
 • 2012 – 2014 – NYTKO SA (Manager – Dział Marketingu);
 • 2010 – 2012 – NYTKO SA (Manager – Dział Strategiczny).

 

Doświadczenie:

 • od 2012 – Migo Consulting (Manager Operacyjny);
 • 2012 – 2014 – NYTKO SA (Kierownik Projektu – Dział Marketingu);
 • 2010 – 2011 – FM Group Argentina (Manager Operacyjny);
 • 2009 – Red Cientifica Peruana (Analityk – Dział Zarządzania).

 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny);
  studia doktoranckie.
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny);
  studia magistersko - inżynierskie;
 • Baltic International Academy w Rydze (Wydział Business Administration);
  studia magisterskie;

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Nauk Ekonomicznych);
  studia magisterskie;
 • Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny);
  studia licencjackie.

 

MIGO Consulting
ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław

Telefon: +48 732 705 320
+48 732 705 321
+48 732 705 322
+48 732 705 323

Email: info@migoconsulting.eu

 

Napisz wiadomość