KONKURS – DOTACJE NA EKSPORT DLA MŚP (WOJ. MAZOWIECKIE)

Informujemy, że zaplanowany został kolejny konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa mazowieckiego (Działanie 3.2: Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”)

arrow Termin naboru: 04.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych
arrow Maksymalna kwota dofinansowania: 400 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych i krajowych o charakterze międzynarodowym (w tym m.in. wynajem i zabudowa stoiska targowego, zaprojektowanie i produkcja materiałów reklamowych, tłumaczenia, transport, koszty podróży służbowej uczestników)
arrow koszty pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na docelowe rynki zagraniczne
arrow koszty stworzenia infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.

* Przedmiotowy konkurs nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony – powyższe informacje oparto na dokumentacji opublikowanej w ramach ostatniej edycji konkursu.