KONKURS – DOTACJE NA INFRASTRUKTURĘ B+R (2.1 POIR)

Informujemy, że zaplanowany został kolejny konkurs na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w zakresie utworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych (Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR)

arrow Termin naboru: II kw. 2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 30-70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od miejsca realizacji inwestycji oraz statusu MŚP)
arrow Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 000 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup lub wytworzenie środków trwałych stanowiących aparaturę naukowo-badawczą (maszyny, urządzenia, sprzęt)
arrow zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
arrow zakup robót i materiałów budowlanych
arrow zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.

* Przedmiotowy konkurs nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony – powyższe informacje oparto na podstawie dokumentacji opublikowanej w ramach ostatniej edycji konkursu.