KONKURS – DOTACJE NA INFRASTRUKTURĘ B+R (WOJ. ŁÓDZKIE)

Informujemy, że zaplanowany został kolejny konkurs na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w zakresie utworzenia lub unowocześnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej na terenie województwa łódzkiego (Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw)

arrow Termin naboru: 06.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 35-55% kosztów kwalifikowanych (w zależności od statusu MŚP)
arrow Maksymalna kwota dofinansowania: 3 500 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow wynagrodzenie osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych)
arrow zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze
arrow zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją
arrow zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
arrow zakup robót i materiałów budowlanych
arrow zakup wartości niematerialnych i prawnych

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.

* Przedmiotowy konkurs nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony – powyższe informacje oparto na podstawie dokumentacji opublikowanej w ramach ostatniej edycji konkursu.