KONKURS – DOTACJE NA INWESTYCJE MŚP (KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE)

Informujemy, że zaplanowany został kolejny konkurs na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez MŚP celem uruchomienia wytwarzania nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (wyrobów/usług) i procesów technologicznych (Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR)

arrow Termin naboru: 15.02.2018 r. – 24.05.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 30-70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od miejsca realizacji inwestycji oraz statusu MŚP)
arrow Maksymalna kwota dofinansowania: 6 000 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup, wytworzenie, koszty montażu i uruchomienia środków trwałych (maszyn, urządzeń, sprzętu)
arrow zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
arrow zakup robót i materiałów budowlanych
arrow zakup WNiP w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.

* Przedmiotowy konkurs nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony – powyższe informacje oparto na dokumentacji opublikowanej w ramach ostatniej edycji konkursu.