KONKURSY – DOTACJE NA INWESTYCJE MŚP (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Informujemy, że zaplanowane zostały kolejne konkursy na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez MŚP na terenie Małopolski celem uruchomienia wytwarzania nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (wyrobów/usług) i procesów technologicznych (Działanie: 3.4: Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3: Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce oraz Poddziałanie 3.4.4: Dotacje dla MŚP A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce)

arrow Termin naboru: 04.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania:
arrow 55% kosztów kwalifikowanych (mikro i małe przedsiębiorstwa)
arrow 45% kosztów kwalifikowanych (średnie przedsiębiorstwa)
 
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, sprzętu)
arrow zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
arrow zakup robót i materiałów budowlanych

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.

* Przedmiotowe konkursy nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone – powyższe informacje oparto na dokumentacji opublikowanej w ramach ostatniej edycji konkursów.