KONKURS – DOTACJE NA PROJEKTY B+R (BONY NA INNOWACJE W MAŁOPOLSCE)

Informujemy, że zaplanowany został kolejny konkurs na bony na innowacje dla MŚP w województwie małopolskim (Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, 1.2.3 Bony na innowacje)

arrow Termin naboru: 04.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych (w przypadku ubiegania się o bon po raz pierwszy)
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:
arrow 50 000 PLN (mały bon na innowacje)
arrow 100 000 PLN (duży bon na innowacje)
 
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego
arrow zakup usług proinnowacyjnych (m.in. usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.