KONKURS – DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE (SZYBKA ŚCIEŻKA)

Informujemy, że zaplanowane zostały kolejne konkursy na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, tj. przedsięwzięć mających na celu opracowanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (wyrobów/usług) i procesów technologicznych (Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR)

arrow Termin naboru:
arrow 01.03.2018 r. – 30.05.2018 r. oraz 16.08.2018 r. – 14.12.2018 r. (MŚP)
arrow 01.03.2018 r. – 29.06.2018 r. oraz 03.09.2018 r. – 30.11.2018 r. (duże przedsiębiorstwa)
 
arrow Maksymalny poziom dofinansowania:
arrow 80% kosztów kwalifikowanych (mikro i małe przedsiębiorstwa)
arrow 75% kosztów kwalifikowanych (średnie przedsiębiorstwa)
arrow 65% kosztów kwalifikowanych (duże przedsiębiorstwa)
 
arrow Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:
arrow 1 000 000 PLN (MŚP)
arrow 5 000 000 PLN (duże przedsiębiorstwa)
 
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow wynagrodzenie osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych)
arrow zakup materiałów, surowców, półproduktów, odczynników
arrow zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
arrow odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz WNiP
arrow koszty prac przedwdrożeniowych (opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.

* Przedmiotowe konkursy nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone – powyższe informacje oparto na dokumentacji opublikowanej w ramach ostatniej edycji konkursów.