KONKURS – DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Informujemy, że zaplanowany został kolejny konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w województwie małopolskim, tj. przedsięwzięć mających na celu opracowanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (wyrobów/usług) i procesów technologicznych (Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw)

arrow Termin naboru: 02.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania:
arrow 80% kosztów kwalifikowanych (mikro i małe przedsiębiorstwa)
arrow 75% kosztów kwalifikowanych (średnie przedsiębiorstwa)
arrow 65% kosztów kwalifikowanych (duże przedsiębiorstwa)
 
arrow Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych)
arrow podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu)
arrow zakup materiałów, surowców, półproduktów, odczynników
arrow zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
arrow odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz WNiP
arrow koszty prac przedwdrożeniowych (uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych WNiP, analizy i ekspertyzy prawne i techniczne, certyfikacja, badania rynku)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.

* Przedmiotowy konkurs nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony – powyższe informacje oparto na dokumentacji opublikowanej w ramach ostatniej edycji konkursu.