KONKURS – DOTACJE NA WZORNICTWO I INWESTYCJE DLA MŚP

Informujemy, że zaplanowany został kolejny ogólnopolski konkurs na dofinansowanie zakupu usług opracowania nowego projektu wzorniczego, prototypu wyrobu lub usługi oraz inwestycji w zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców)

arrow Termin naboru: 04.03.2019 r. – 31.05.2019 r.
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 500 000 PLN
arrow Maksymalny poziom dofinansowania:
arrow w zakresie usług proinnowacyjnych – 85% kosztów kwalifikowanych
arrow w zakresie inwestycji w środki trwałe i WNiP – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, według województw
 
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup usług proinnowacyjnych dotyczących opracowania nowego projektu wzorniczego oraz prototypu nowego wyrobu lub usługi wraz z testowaniem (element obowiązkowy projektu)
arrow zakup usług proinnowacyjnych dotyczących wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi
arrow zakup środków trwałych (np. maszyn, urządzeń) oraz WNiP (np. patentów, licencji, know-how)
 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.

* Przedmiotowy konkurs nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony – powyższe informacje oparto na dokumentacji opublikowanej w ramach ostatniej edycji konkursu.