OGŁOSZENIE KONKURSU – BONY NA CYFRYZACJĘ

Informujemy, że ogłoszony został konkurs na projekty inwestycyjne realizowane w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

arrow Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19).
arrow Termin naboru: 20.09.2021 r. – 20.10.2021 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 85% (pomoc de minimis)
arrow Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 60 000 PLN
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 300 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) – komponent obligatoryjny projektu
arrow zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.