OGŁOSZENIE KONKURSU – PROJEKTY INWESTYCYJNE DLA FIRM DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI COVID-19

Informujemy, że ogłoszony został przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkurs na projekty inwestycyjne dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 (Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).

arrow Dla kogo: MŚP, które odnotowały co najmniej 30% spadek średniorocznych obrotów w 2020 r. względem 2019 r.
arrow Termin naboru: 30.06.2021 r. – 14.07.2021 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 80%
arrow Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 30 000 PLN
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup ruchomych środków trwałych (np. maszyn, urządzeń, przyrządów, wyposażenia) i/lub
arrow zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji, know-how, praw do wynalazków, patentów, znaków towarowych)
arrow Dodatkowo premiowane będą projekty związane z:

arrowprzebranżowieniem firmy (nowy kod PKD działalności gospodarczej)arrowwprowadzeniem nowego rodzaju produktu/usługi, który dotąd nie był przez firmę oferowany
arrowefektem ekologicznym (np. wykorzystanie OZE, montaż fotowoltaiki, modernizacja linii technologicznej dla wyższej efektywności energetycznej)
arrowniewielka preferencja dotyczy firm działających w branży turystycznej (zakwaterowanie, gastronomia, organizacja turystyki, sport, rozrywka, rekreacja)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.