OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA EKSPORT DLA MSP (WOJ. ŁÓDZKIE)

Informujemy, że ogłoszono konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa łódzkiego (Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP)

arrow Termin naboru: 27.12.2018 r. – 15.02.2019 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych
arrow Maksymalna kwota dofinansowania: 500 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow udział w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym (w tym m.in. wynajem, zabudowa i obsługa techniczna powierzchni wystawienniczej, reklama w mediach targowych, transport eksponatów/zabudowy, koszty podróży służbowych, przygotowanie materiałów reklamowych, katalogów, ulotek, gadżetów itp.)
arrow zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych
arrow zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.