OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA EKSPORT DLA MŚP (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Informujemy, że 25 września 2019 r. ogłoszono konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa małopolskiego (Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”).

arrow Instytucja Organizująca Konkurs: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
arrow Termin naboru: od dnia 31.10.2019 r. – 07.01.2020 r.
arrow Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 PLN
arrow Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 50%
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą
arrow doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
arrow doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie)
arrow doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych
arrow doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług)
arrow doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 322.

 

+400

pozyskanych dotacji eksportowych

100%

zadowolonych klientów

100%

rozliczonych projektów dotacyjnych