OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA EKSPORT DLA MŚP (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Informujemy, że ogłoszony został kolejny konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa małopolskiego (Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Typ A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa)

arrow Termin naboru: 30.09.2018 r. – 06.11.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych
arrow Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym (w tym m.in. wynajem i zabudowa stoiska targowego, zaprojektowanie i produkcja materiałów reklamowych, transport, koszty podróży służbowej uczestników)
arrow zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie)
arrow zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych
arrow koszty pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na docelowe rynki zagraniczne

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.