OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA EKSPORT DLA MSP (WOJ. ŚLĄSKIE)

dotacje_na_eksport_wojewodztwo_slaskie

Informujemy, że ogłoszono konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa śląskiego (Działanie 3.5: Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.3: Internacjonalizacja MŚP)

arrow Termin naboru: 26.06.2019 r. – 31.07.2019 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych
arrow Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow udział jako wystawca w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym – krajowych i zagranicznych (m.in. wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej, reklama w mediach targowych, podróże służbowe pracowników)
arrow zakup usług doradczych dotyczących internacjonalizacji (m.in. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, tworzenie regulaminów/instrukcji usług/produktów, badania rynkowe i marketingowe, uzyskanie certyfikacji/akredytacji/koncesji)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.