OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA INWESTYCJE MŚP (BADANIA NA RYNEK)

Informujemy, że ogłoszony został konkurs na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez MŚP celem uruchomienia wytwarzania nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (wyrobów/usług) i procesów technologicznych (Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek POIR)

arrow Termin naboru: 15.09.2017 – 28.02.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 30-70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od miejsca realizacji inwestycji oraz statusu MŚP)
arrow Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 000 000 PLN (mikro i małe przedsiębiorstwa), 10 000 000 PLN (średnie przedsiębiorstwa)
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup albo wytworzenie środków trwałych (maszyn, urządzeń, sprzętu)
arrow zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
arrow zakup robót i materiałów budowlanych
arrow zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.