OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA INWESTYCJE MŚP (ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP)

Dotacje na innowacje 151A Dolny Śląsk

Informujemy, że zaplanowany został kolejny dolnośląski konkurs na dofinansowanie inwestycji w zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:
– wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług;
– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług).
 

arrow Termin naboru: 25.07.2018 r. – 03.08.2018 r.
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 000 000 PLN
arrow Maksymalny poziom dofinansowania:
arrow 45% kosztów kwalifikowanych (mikro i małe przedsiębiorstwa)
arrow 35% kosztów kwalifikowanych (średnieprzedsiębiorstwa)

arrow Koszty kwalifikowane:
arrow zakup maszyn, urządzeń i pozostałych ruchomych środków trwałych
arrow zakup patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej

arrow Lista preferowanych branż:
arrow chemiczna i farmaceutyczna
arrow mobilność przestrzenna
arrow żywność wysokiej jakości
arrow surowce naturalne i wtórne
arrow produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
arrow technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 320.