OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA PROJEKTY B+R (BONY NA INNOWACJE POIR)

Informujemy, że ogłoszony został ogólnopolski konkurs na bony na innowacje dla MŚP (Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR)

arrow Termin naboru: 08.06.2017 – 08.02.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych
arrow Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 60 000 PLN
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego
arrow koszt materiałów niezbędnych do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.