OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE (WOJ. ŁÓDZKIE)

Informujemy, że że ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w województwie łódzkim, tj. przedsięwzięć mających na celu opracowanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (wyrobów/usług) i procesów technologicznych (Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw)

arrow Termin naboru: 09.01.2018 – 28.02.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania:
arrow 80% kosztów kwalifikowanych (mikro i małe przedsiębiorstwa)
arrow 75% kosztów kwalifikowanych (średnie przedsiębiorstwa)
arrow 65% kosztów kwalifikowanych (duże przedsiębiorstwa)
 
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 25 000 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow wynagrodzenie osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych)
arrow podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu)
arrow zakup materiałów, surowców, półproduktów, odczynników
arrow zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
arrow odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz WNiP

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.