OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA PROJEKTY B+R (BONY NA INNOWACJE POIR – ETAP 1 USŁUGOWY)

bony_na_innowacje

Informujemy, że że ogłoszony został ogólnopolski konkurs na bony na innowacje dla MŚP (Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR – Etap 1 usługowy)

arrow Termin naboru: 20.03.2019 r. – 28.11.2019 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych
arrow Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 60 000 PLN
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:

arrow zakup usługi badawczo-rozwojowej* polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego (w tym również koszt materiałów, które jednostka musi wykorzystać do realizacji usługi, np. surowce, odczynniki itp.)

* powyższa usługi musi zostać nabyta od jednostki naukowej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.