OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA PROJEKTY B+R (BONY NA INNOWACJE POIR – ETAP 2 INWESTYCYJNY)

bony_na_innowacje_inwestycje

Informujemy, że ogłoszony został ogólnopolski konkurs na bony na innowacje dla MŚP (Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR – Etap 2 inwestycyjny)

arrow Termin naboru: 17.04.2019 r. – 07.01.2020 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej (maksymalnie 70% – w zależności od województwa)
arrow Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: nie niższa niż wartość kosztów kwalifikowanych projektu zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie złożonym w etapie 1 usługowym (min. 60 000 PLN)
arrow Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 800 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową
arrow zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.