info@migoconsulting.eu +48 732 705 320

 REFERENCJE


ARTYSAT RAFAŁ ŁUKASIEWICZ

Określenie potencjalnych partnerów handlowych, organizacja spotkań na targach INTERBOOT, promocja Firmy podczas ww. imprezy, przygotowanie ofert współpracy, negocjacje handlowe.

"Usługi wyświadczone przez Konsultantów MIGO były profesjonalne i spełniły nasze oczekiwania" - RAFAŁ ŁUKASIEWICZ (WŁAŚCICIEL)EDI EUROPEAN DISTRIBUTION IDEAS GMBH

Analiza niemieckiego rynku bieliźniarskiego, analiza potencjału niemieckiego rynku automatyki przemysłowej

"Projekty realizowane przez Konsultantów firmy MIGO (...) w pełni spełniają nasze oczekiwania, natomiast otrzymywane przez nas raporty umożliwiają nam lepsze przygotowanie naszego Zespołu Projektowego do rozmów biznesowych z polskimi firmami planującymi rozwój eksportu na rynek niemiecki" - ADAM DZIDA (MANAGING DIRECTOR)Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Rialex sp. z o.o.

Organizacja misji gospodarczej w Azerbejdżanie

"Od strony organizacyjnej misja została przygotowana bez zarzutu. Co istotne, podczas pobytu w Baku mieliśmy do dyspozycji kierowcę, przez co uniknęliśmy trudności w poruszaniu się pomiędzy miejscami spotkań czy w transporcie z/na lotnisko" - ADAM BYCZYŃSKI (PREZES ZARZĄDU)PPHU AMMA ANDRZEJ UDZIELAK

Opracowanie i bieżąca aktualizacja bazy danych potencjalnych partnerów handlowych na rynku francuskim, nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami handlowymi i pozyskanie danych kontaktowych osób decyzyjnych w sprawie współpracy, bieżący kontakt z potencjalnymi partnerami handlowymi i wysyłka materiałów promocyjnych w celu weryfikacji ich zainteresowania ofertą i/lub rozmową/spotkaniem się z przedstawicielem Firmy.

"Dzięki pomocy firmy MIGO nawiązaliśmy wiele ciekawych kontaktów z odbiorcami francuskimi, co doprowadziło do systematycznie pojawiających się zleceń z tego rynku" - ANDRZEJ UDZIELAK (WŁAŚCICIEL)MR JOB HR SUPPORT SP. Z O.O.

Pozyskanie dofinansowania na działalność eksportową w ramach Poddziałania 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

"Eksperci MiGo Consulting zapewnili nam profesjonalne i rzetelne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dotację, a ich doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych zaowocowało pozytywną oceną formalną i merytoryczną przygotowanego przez nich wniosku o dofinansowanie" - PAWEŁ PAPRZYCKI (PREZES ZARZĄDU)GLASS SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.

"Przygotowanie charakterystyki rynku niemieckiego pod kątem popytu na produkty Firmy, identyfikacja i charakterystyka potencjalnych odbiorców produktów oraz opracowanie raportu z rekomendacjami w zakresie współpracy z wybranymi odbiorcami produktów.
"

"Przygotowane przez firmę MIGO badanie marketingowe okazało się cennym źródłem informacji, zarówno biorąc pod uwagę stronę popytową, jak również podażową rynku niemieckiego" - MICHAŁ NOWAK (PREZES ZARZĄDU)CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK

Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa CHOCOLATE LAND (strategii wizerunkowej) w zakresie wprowadzenia nowych produktów na rynki zagraniczne: Czechy, Dania, Norwegia, Ukraina, Wielka Brytania.

"Opracowana koncepcja wizerunku pozwoliła nam na lepsze dostosowanie charakterystyki marki AMANTE do rynków docelowych, a także na stworzenie wzornictwa odpowiadającego potrzebom zagranicznych konsumentów" - EDYTA ŚLEBZAK (WŁAŚCICIEL)IBS DESIGN S.C.

Określenie, wyselekcjonowanie i sprawdzenie wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych na rynku chińskim

"Dotychczasowa współpraca z firmą MIGO Consulting, a w szczególności jej efekty, pozwalają nam z pełnym przekonaniem zarekomendować usługi tej firmy innym przedsiębiorstwom zainteresowanym rozwojem działalności eksportowej" - PAWEŁ NOWOJCIAK (WSPÓLNIK)FPH Magnat Sp.j. Marek Jarocki, Krzysztof Dąbrowski

Pozyskanie dofinansowania na działalność eksportową w ramach Poddziałania 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wniosek z wynikiem pozytywnym przeszedł ocenę formalną i merytoryczną dokonaną przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą" - MAREK JAROCKI (WSPÓLNIK)EQUUS EWA TOMICZEK

Pozyskanie dofinansowania w kwocie 536 690 PLN na działalność eksportową w ramach konkursu Go to Brand (Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw", Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020)

Wyrażając swoje zadowolenie z wyników zleconych usług, polecamy MIGO Consulting jako doświadczonego i skutecznego doradcę oraz rzetelnego partnera biznesowego w obszarze pozyskiwania dotacji unijnych" - EWA TOMICZEK (WŁAŚCICIEL)TEKTORADO SP. Z O.O.

Wyszukanie i dobór kontrahentów Tektorado sp. z o.o. na rynku niemieckim

"W efekcie zrealizowanej usługi otrzymaliśmy listę wyselekcjonowanych najbardziej atrakcyjnych potencjalnych partnerów z rynku niemieckiego, z którymi obecnie prowadzimy rozmowy handlowe w celu intensyfikacji sprzedaży naszych produktów do Niemiec" - MAREK KRAJEWSKI (PREZES ZARZĄDU)Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Rialex sp. z o.o.

Wyszukanie i dobór partnerów przedsiębiorstwa na rynku rosyjskim

"(…) MIGO CONSULTING wywiązała się z warunków umowy w sposób w pełni satysfakcjonujący, dlatego też zamierzamy korzystać z jej usług również w przyszłości." - ADAM BYCZYŃSKI (PREZES ZARZĄDU)IKER – OBTUŁOWICZ SP. JAWNA

Opracowanie dedykowanej bazy danych rynku holenderskiego

"Firma Migo wszelkie prace wykonała zgodnie z naszymi oczekiwaniami i w terminie wynikającym z umowy, w związku z czym nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do współpracy i możemy polecić jej usługi innym przedsiębiorstwom." - JANUSZ OBTUŁOWICZ (PREZES ZARZĄDU)IBS DESIGN S.C.

Określenie, wyselekcjonowanie i sprawdzenie wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych funkcjonujących na rynku holenderskim

"Zespół Projektowy odpowiedzialny za realizację projektu zidentyfikował liczną grupę holenderskich potencjalnych partnerów handlowych naszej firmy, a następnie wyselekcjonował wśród nich podmioty, które w największym stopniu odpowiadają naszym potrzebom" - PAWEŁ NOWOJCIAK (WSPÓLNIK)GLASS SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.

Opracowanie bazy danych potencjalnych klientów z Czech

"Firma MIGO okazała się uczciwym i godnym zaufania partnerem, który dostarczył przedmiot umowy zgodny z wymaganiami Regionalnej Instytucji Finansującej w Warszawie, dzięki czemu nie mieliśmy problemów z jej rozliczeniem w ramach realizowanego przez nas projektu" - MICHAŁ NOWAK (PREZES ZARZĄDU)TIME SOLUTIONS SP. Z O.O.

Pozyskanie dofinansowania na działalność eksportową w ramach Poddziałania 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

"(...) kompetencje, wiedza oraz zaangażowanie całego zespołu MiGo Consulting okazały się nieocenione w procesie ubiegania się o dotację. Przygotowany przez ekspertów MiGo wniosek o dofinansowanie spełnił kryteria formalne oraz merytoryczne wyznaczone przez Komisję Oceny Projektów" - KAMIL RUDNICKI (PREZES ZARZĄDU)

 

MIGO Consulting
ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław

Telefon: +48 732 705 320
+48 732 705 321
+48 732 705 322
+48 732 705 323

Email: info@migoconsulting.eu

 

Napisz wiadomość