KONKURS – DOTACJE NA INWESTYCJE MŚP (KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE)

Informujemy, że rozpoczął się kolejny konkurs na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez MŚP celem uruchomienia wytwarzania nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (wyrobów/usług) i procesów technologicznych (Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR)

arrow Termin naboru: 01.06.2020 r. – 30.12.2020 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od miejsca realizacji inwestycji oraz statusu MŚP)
arrow Ułatwienia wynikające z tarczy antykryzysowej:
arrow możliwość sfinansowania kredytem do 100% wartości projektu (pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej)
arrow brak limitu dla kwoty dofinansowania
arrow możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa (wprowadzenie do firmy produktów lub usług dotąd nieoferowanych)
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow zakup, wytworzenie, koszty montażu i uruchomienia środków trwałych (maszyn, urządzeń, sprzętu) oraz koszty ich transportu
arrow zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
arrow zakup robót i materiałów budowlanych (w celu budowy lub rozbudowy/przebudowy/adaptacji budynków)
arrow zakup WNiP w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

 

Komentarz Eksperta:

Konkurs skierowany jest w szczególności do firm innowacyjnych, wprowadzających w ramach swojej działalności nowe lub znacząco ulepszone rozwiązania (produkty, usługi, procesy). Premiowane są projekty wnioskodawców posiadających patent na wynalazek/wzór użytkowy lub wyniki prac badawczo-rozwojowych, niemniej jednak składając wniosek możemy zakładać, że zakup patentu albo wyników prac B+R, na podstawie których będziemy wdrażać nową technologię (produkt, usługę, proces), będzie jednym z elementów projektu. Największe szanse w konkursie mają projekty dotyczące wdrożenia nowej technologii, która jest przełomowa dla danej branży na skalę kraju lub świata.

„Kredyt Technologiczny” cieszy się wyjątkową popularnością wśród polskich przedsiębiorstw. Najczęściej dofinansowywane są projekty o wartości od 4 mln zł do 12 mln zł, jednak zdarzają się również wnioski opiewające na dużo wyższe kwoty, nawet do 20 mln zł. Co istotne, Beneficjentami są firmy z sektora MŚP, posiadające zdolność kredytową, działające w branżach wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (https://www.gov.pl/web/rozwoj/krajowe-inteligentne-specjalizacje), w tym przede wszystkim w dziedzinach takich jak m.in.: produkcja maszyn i urządzeń, automatyka, robotyka, przemysł chemiczny, biotechnologia, wyroby medyczne, suplementy, sektor spożywczy, elektronika, IT/ICT, środki transportu. Warto podkreślić, iż w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw intensywność wsparcia jest największa (nawet do 70%).

Niewątpliwe atuty konkursu:
— dofinansowanie ma charakter bezzwrotnej dotacji (jako premii technologicznej, wypłacanej w formie spłaty kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym),
— konkurs umożliwia sfinansowanie zarówno zakupu, jak i wdrożenia nowej technologii,
— wysoka alokacja środków (350 mln zł) w konkursie pozwala dofinansować znaczącą liczbę projektów.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 323.