OGŁOSZENIE KONKURSU – DOTACJE NA EKSPORT DLA MSP (WOJ. ŁÓDZKIE)

Informujemy, że ogłoszono konkurs na dofinansowanie działań proeksportowych dla firm z województwa łódzkiego (Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP)

arrow Termin naboru: 29.12.2017 r. – 09.02.2018 r.
arrow Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych
arrow Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000 PLN
arrow Przykładowe koszty kwalifikowane:
arrow udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym (diety, noclegi, transport, usługi tłumaczeń, katalogi, ulotki, filmy etc.)
arrow zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych
arrow zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 705 322.